0 Comment
Belajar Bahasa Arab Angka - Bahasa arab bukan bahasa yang mudah untuk diucapkan, namun bahasa arab bukan pula bahasa yang sulit untuk di ucapkan, apabila memiliki kemauan semua orang baik itu anak - anak, orang tua, bahkan lansia semua dapat Belajar Berbahasa Arab.

Belajar Membaca Bahasa Arab Angka 1 hingga 100
Belajar Membaca Bahasa Arab Angka 1 hingga 100
Hari ini gurubahasaarab.com juga akan belajar untuk membaca bahasa arab, dan materi utamanya adalah Belajar membaca bahasa arab angka, dari angka arab 1 hingga angka arab 100, bagi yang ingin ikut mencoba belajar bisa juga, dengan cara menghafal Angka Bahasa Arab 1 hingga 100 berikut ini :

Angka Bahasa Arab 1 Hingga 10
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

1
    Satu    
وَاحِدٌ
    waahidun

2
    Dua    
 اِثْنَانِ
    itsnaani

3
    Tiga    
 ثَلَاثَةٌ
    tsalaatsatun

4
    Empat    
 أَرْبَعَةٌ
    arba'atun
5
    Lima    
 خَمْسَةٌ
    khamsatun

6
    Enam    
سِتَّةٌ
    sittatun

7
    Tujuh    
 سَبْعَةٌ
    sab'atun

8
    Delapan    
ثَمَانِيَةٌ
    tsamaaniyatun

9
    Sembilan    
 تِسْعَةٌ
    tis'atun

10
    Sepuluh    
عَشْرَةٌ
    'asyratun

Angka Bahasa Arab 11 Hingga 20
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

11
    Sebelas    
أَحَدَ عَشَرَ
    ahada 'asyara

12
    Dua Belas    
اِثْنَا عَشَرَ
    itsnaa 'asyara

13
    Tiga Belas    
ثَلَاثَةَ عَشَرَ
    tsalaatsata 'asyara

14
    Empat Belas    
أَرْبَعَةَ عَشَرَ
    'arba'ata 'asyara
 
15
    Lima Belas    
خَمْسَةَ عَشَرَ
    khamsata 'asyara

16
    Enam Belas    
سِتَّةَ عَشَرَ
    sittata 'asyara

17
    Tujuh Belas    
سَبْعَةَ عَشَرَ
    sab'ata 'asyara

18
    Delapan Belas    
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
    tsamaaniyata 'asyara

19
    Sembilan Belas    
تِسْعَةَ عَشَرَ
    tis'ata 'asyara

20
    Dua Puluh    
عِشْرُوْنَ
    'isyruuna

Angka Bahasa Arab 21 Hingga 20
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

 21
    Dua Puluh Satu    
وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ
    waahidun wa 'iysruuna

22
    Dua Puluh Dua    
 اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ
    itsnaani wa 'iysruuna

23
    Dua Puluh Tiga    
 ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ
    tsalaatsatun wa 'iysruuna

24
    Dua Puluh Empat    
 أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ
    arba'atun wa 'iysruuna

25
    Dua Puluh Lima    
 خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ
    khamsatun wa 'iysruuna

26
    Dua Puluh Enam    
سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ
    sittatun wa 'iysruuna

27
    Dua Puluh Tujuh    
 سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ
    sab'atun wa 'iysruuna

28
    Dua Puluh Delapan    
ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ
    tsamaaniyatun wa 'iysruuna

29
    Dua Puluh Sembilan    
 تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ
    tis'atun wa 'iysruuna

30
    Tiga Puluh    
ثَلَاثُوْنَ
    tsalaatsuuna

Angka Bahasa Arab 31 Hingga 40
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

 31
    Tiga Puluh Satu    
وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ
    waahidun wa tsalaatsuuna

32
    Tiga Puluh Dua    
 اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ
    itsnaani wa tsalaatsuuna

33
    Tiga Puluh Tiga    
 ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
    tsalaatsatun wa tsalaatsuuna

34
    Tiga Puluh Empat    
 أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
    arba'atun wa tsalaatsuuna

35
    Tiga Puluh Lima    
 خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
    khamsatun wa tsalaatsuuna

36
    Tiga Puluh Enam    
سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ
    sittatun wa tsalaatsuuna

37
    Tiga Puluh Tujuh    
 سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
    sab'atun wa tsalaatsuuna

38
    Tiga Puluh Delapan    
ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
    tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna

39
    Tiga Puluh Sembilan    
 تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ
    tis'atun wa tsalaatsuuna

40
    Empat Puluh    
أَرْبَعُوْنَ
    'arba'uuna

Angka Bahasa Arab 41 Hingga 50
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

 41
    Empat Puluh Satu    
وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ
    waahidun wa 'arba'uuna

42
    Empat Puluh Dua    
 اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ
    itsnaani wa 'arba'uuna

43
    Empat Puluh Tiga    
 ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
    tsalaatsatun wa 'arba'uuna

44
    Empat Puluh Empat    
 أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
    arba'atun wa 'arba'uuna

45
    Empat Puluh Lima    
 خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
    khamsatun wa 'arba'uuna

46
    Empat Puluh Enam    
سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
    sittatun wa 'arba'uuna

47
    Empat Puluh Tujuh    
 سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
    sab'atun wa 'arba'uuna

48
    Empat Puluh Delapan    
ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
    tsamaaniyatun wa 'arba'uuna

49
    Empat Puluh Sembilan    
 تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
    tis'atun wa 'arba'uuna

50
    Lima Puluh    
خَمْسُوْنَ
    khamsuuna

Angka Bahasa Arab 51 Hingga 60
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

 51
    Lima Puluh Satu    
وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ
    waahidun wa khamsuuna

52
    Lima Puluh Dua    
 اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ
    itsnaani  wa khamsuuna

53
    Lima Puluh Tiga    
 ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ
    tsalaatsatun  wa khamsuuna

54
    Lima Puluh Empat    
 أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ
    arba'atun  wa khamsuuna

55
    Lima Puluh Lima    
 خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ
    khamsatun  wa khamsuuna

56
    Lima Puluh Enam    
سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ
    sittatun  wa khamsuuna

57
    Lima Puluh Tujuh    
 سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ
    sab'atun  wa khamsuuna

58
    Lima Puluh Delapan    
ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ
    tsamaaniyatun  wa khamsuuna

59
    Lima Puluh Sembilan    
 تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ
    tis'atun  wa khamsuuna

60
    Enam Puluh    
سِتُّوْنَ
    sittuuna

Angka Bahasa Arab 61 Hingga 70
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

 61
    Enam Puluh Satu    
وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ
    waahidun wa sittuuna

62
    Enam Puluh Dua    
 اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ
    itsnaani  wa sittuuna

63
    Enam Puluh Tiga    
 ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ
    tsalaatsatun  wa sittuuna

64
    Enam Puluh Empat    
 أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ
    arba'atun  wa sittuuna

65
    Enam Puluh Lima    
 خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ
    khamsatun  wa sittuuna

66
    Enam Puluh Enam    
سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ
    sittatun  wa sittuuna

67
    Enam Puluh Tujuh    
 سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ
    sab'atun  wa sittuuna

68
    Enam Puluh Delapan    
ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ
    tsamaaniyatun  wa sittuuna

69
    Enam Puluh Sembilan    
 تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ
    tis'atun  wa sittuuna

70
    Tujuh Puluh    
سَبْعُوْنَ
    sab'uuna

Angka Bahasa Arab 71 Hingga 80
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

 71
    Tujuh Puluh Satu    
وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ
    waahidun wa sab'uuna 

72
    Tujuh Puluh Dua    
 اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ
    itsnaani  wa sab'uuna

73
    Tujuh Puluh Tiga    
 ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ
    tsalaatsatun  wa sab'uuna

74
    Tujuh Puluh Empat    
 أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ
    arba'atun  wa sab'uuna

75
    Tujuh Puluh Lima    
 خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ
    khamsatun  wa sab'uuna

76
    Tujuh Puluh Enam    
سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ
    sittatun  wa sab'uuna

77
    Tujuh Puluh Tujuh    
 سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ
    sab'atun  wa sab'uuna

78
    Tujuh Puluh Delapan    
ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ
    tsamaaniyatun  wa sab'uuna

79
    Tujuh Puluh Sembilan    
 تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ
    tis'atun  wa sab'uuna

80
    Delapan Puluh    
ثَمَانُوْنَ
    tsamaanuuna

Angka Bahasa Arab 81 Hingga 90
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

 81
    Delapan Puluh Satu    
وَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ
    waahidun wa tsamaanuuna

82
    Delapan Puluh Dua    
 اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ
    itsnaani  wa tsamaanuuna

83
    Delapan Puluh Tiga    
 ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ
    tsalaatsatun  wa tsamaanuuna

84
    Delapan Puluh Empat    
 أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ
    arba'atun  wa tsamaanuuna

85
    Delapan Puluh Lima    
 خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ
    khamsatun  wa tsamaanuuna

86
    Delapan Puluh Enam    
سِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَ
    sittatun  wa tsamaanuuna

87
    Delapan Puluh Tujuh    
 سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ
    sab'atun  wa tsamaanuuna

88
    Delapan Puluh Delapan    
ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ
    tsamaaniyatun  wa tsamaanuuna

89
    Delapan Puluh Sembilan    
 تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ
    tis'atun  wa tsamaanuuna

90
    Sembilan Puluh    
تِسْعُوْنَ
    tis'uuna

Angka Bahasa Arab 91 Hingga 100
Bacaan, Angka dan Tulisan latinnya.

  91
    Sembilan Puluh Satu   
وَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ
    waahidun wa tis'uuna

92
    Sembilan Puluh Dua   
 اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ
    itsnaani  wa tis'uuna

93
    Sembilan Puluh Tiga   
 ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ
    tsalaatsatun  wa tis'uuna

94
    Sembilan Puluh Empat   
 أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ
    arba'atun  wa tis'uuna

95
    Sembilan Puluh Lima   
 خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ
    khamsatun  wa tis'uuna

96
    Sembilan Puluh Enam   
سِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَ
    sittatun  wa tis'uuna

97
    Sembilan Puluh Tujuh   
 سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ
    sab'atun  wa tis'uuna

98
    Sembilan Puluh Delapan   
ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ
    tsamaaniyatun  wa tis'uuna

99
    Sembilan Puluh Sembilan   
 تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ
    tis'atun  wa tis'uuna

100
    Seratus   
مِائَةٌ
    mi-ah

Belajar Bahasa Arab Bilangan Angka akan mudah anda pelajari atau hafalkan apabila memiliki cara yang benar dalam menghafalnya, dan cara paling ampuh dan mudah menurut versi gurubahasaarab.com adalah dengan cara menghafal bertahap, misalnya Menghafal Bilangan Angka Bahasa Arab 1 hingga 10, dan jika sudah 100% ingat atau hafal dapat dilanjut ke Angka Bahasa Arab 11 Hingga 20, dan seterusnya, Semoga  Belajar Membaca Bahasa Arab Angka 1 hingga 100 yang gurubahasaarab.com persembahkan untuk yang ingin belajar bahasa arab ini dapat bermanfaat, terima kasih. ( SMDC ).

Posting Komentar

 
Top